hacker of savior
צרו-קשר
צרו קשר
 

מרפאה בחיפה

מרכז מסחרי "גרנד קניון"
רח' שמחה גולן 54, קומה 5- (מרפאת ספיר).

הגישה למרפאה היא דרך המעליות היעודיות למרפאות (מעליות מספר 14 או 15 ). אין גישה דרך המעליות "השקופות" של המרכז המסחרי.

למגיעים ברכב פרטי: מומלץ לחנות ב"גרנד קניון" בחניון הצפוני בסמיכות לשורה 20, שלצידה ממוקמת מעלית מספר 14.